Groenadvies

Mijn afgeronde opleiding aan de Middelbare Tuinbouwschool richting aanleg en onderhoud van tuinen (Venlo) en daarna de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (Boskoop) en de bijna 25 jaar ervaring opgedaan in het stedelijk groen staat garant voor voldoende kennis en kunde als het gaat om tuinen, landschap en stedelijk groen. Na de carrière switch 2007 heb ik nog ervaring opgedaan via werk bij Ark Natuurontwikkeling en FREE Nature. Ook heb ik de opleiding ecologisch hovenier doorlopen. Het moge duidelijk zijn dat mijn expertise vooral ligt op het raakvlak groen en natuur.

 

 

 

Hieronder een greep uit de afgeronde opdrachten. Op termijn volgt meer tekst en beeld.

 

 

  • Ontwerp en Realisatie landschapselementen, Kempen-broek, Weert
  • Ontwerp en realisatie Ommetje Natuurlijk Asselt, Swalmen
  • Ontwikkeling drie ommetjes, Altweerterheide
  • Landschapsplan Broekmolen, Weert
  • Moestuinproject Geneanhof, Swalmen
  • Natuurcompensatieplan Centrale Zand Winning, Weert
  • Ontwerp en realisatie landschapselementen Genaenhof, Swalmen
  • Rangschikking Natuurschoonwet Genaenhof, Swalmen
  • Ontwerp en realisatie Landschapstuin Genoenhof, Swalmen
  • Landschaps- en natuurcompensatieplan, Boukoul